4bf8269dgw1ef085q8a7sj21hc0u07m2

Tình yêu mới ❤ Tình yêu mới ❤

..::Dịch::..

Tân Thế Kỷ Bố Đại Hí

..::Phiến Đầu Phiến Vĩ::..

(tự chuyển ngữ)

..::Vực Giới Chi Sơ::..

Phiến Đầu Khúc – Vực Giới Chi Sơ

Đệ Nhất Phiến Vĩ Khúc – Nhất Trương Phê

Đệ Nhị Phiến Vĩ Khúc – Huyền Âm Ký Tình

Huyền Âm Ký Tình – Nam Bản

Nhân vật khúc – Huyền Vũ Anh Hùng

..::Vực Giới Chinh Phong::..

Phiến Đầu Khúc – Vực Giới Chinh Phong

Phiến Vĩ Khúc – Kí Túy Mộng Trung Viên

..::Tân Thế Kỷ MV::..

..::Táng Hồn Hoàng x Duyệt Thiên Ky::..

Tương Tư Thanh Thanh

Giang Sơn

..::Vực Giới Chinh Phong MV Giới Thiệu::..

(tự chuyển ngữ)

Táng Duyệt Quyết Liệt Thiên

Song Tinh Túc Mệnh Chi Chiến

Phong Lưu Hiệp Khách Tiếu Giai Nhân – Nam Mạc Thiên

..::Kịch Tình Cut::..

(tự chuyển ngữ)

(Phượng Nguyệt) Vực Giới Chi Sơ 04, 46