1511129_778291282250044_2622718369797155724_n

(nhân vật Liễu Nhứ Tùy Phong (柳絮隨風) của Tam Muội Đường (三昧堂))

..::Dịch::..

Đài Loan Bố Đại Hí

..::Bố Đại Hí::..

Phích Lịch Bố Đại Hí
Tân Thế Kỷ Bố Đại Hí