Phích Lịch MV

9ef96561d04d2dfcfc26e1226da1a8d8

..::Phích Lịch Concert::..

(tự chuyển ngữ)

Ma Huyễn Giao Hưởng Thi

..::Phiến đầu Phiến Vĩ::..

(tự chuyển ngữ)

..::Thiên Tội::..

Phiến Vĩ Khúc – Anh Hùng Lộ

..::Thiên Khải::..

Phiến Vĩ Khúc – Bỉ Ngạn Hoa

..::Long Chiến Bát Hoang::..

Phiến Đầu Khúc – Tuyệt Đại Thần Long

..::Kiêu Hoàng Luận Chiến::..

Đệ Nhất Phiến Đầu Khúc – Kiêu Hùng Thiên Hạ

Đệ Nhất Phiến Vĩ Khúc – Tình Nghĩa

..::Thánh Ma Chiến Ấn::..

Đệ Nhất Phiến Đầu Khúc – Thánh Ma Chiến Ấn

Đệ Nhị Phiến Đầu Khúc – Thiên Hạ Vô Cương

..::Vấn Đỉnh Thiên Hạ::..

Đệ Nhị Phiến Đầu Khúc – Giang Hồ Hí Tử

Nhạc đệm – Bách Phu Quân Ca (Ma Tộc Chiến Ca)

Đệ Nhị Phiến Vĩ Khúc – Diễm Lương Khúc

..::Đao Kiếm Xuân Thu::..

Phiến Vĩ Khúc – Uyên Ương Y

..::Oanh Xế Thiên Hạ::..

Phiến Đầu Khúc – Thiên Thương Thương

..::Cửu Luân Dị Phổ::..

Đệ Nhất Phiến Đầu Khúc – Sất Trá Phong Vân

Đệ Nhị Phiến Đầu Khúc – Quân Tử Kiếm

Đệ Nhị Phiến Vĩ Khúc – Thiếu Niên Du

..::Phích Lịch MV::..

..::Hòe Phá Mộng x Thù Thập Nhị::..

(Hòe Thập Nhị) Tình Nghĩa

..::Ý Kỳ Hành x Ỷ La Sinh::..

Giang Sơn

Khiên Bán

Đao Kiếm Như Mộng

Trường Phong Ca (tự chuyển ngữ)

Sứ Thanh Hoa

Xuân Thu Ức – Kí Kiếm Túc (tự chuyển ngữ)

Giang Sơn Như Cựu

Cẩm Lý Sao

Tương Tư Thanh Thanh

Tiêu Sái Tẩu Nhất Hồi

..::Tuyệt Đại Thiên Kiêu x Ý Kỳ Hành::..

tự luyến lên ngôi =)))))))

Phiêu (tự chuyển ngữ)

..::Ý Kỳ Hành::..

Xuân Thu Khuyết  (tự chuyển ngữ)

..::Thế Vô Thương x Vô Y Sư Duẫn::..

Kính Hoa Thủy Nguyệt

Quy Khứ Lai

Họa Tình

Lưu Tinh Lệ

Đã Quên Mất Phải Khóc Thế Nào (tự chuyển ngữ)

Cố Nhân Hoàn

Thần Thoại Tình Thoại

..::Mạc Đao Tuyệt Trần x Ngự Bất Phàm::..

Hôi Sắc Không Gian

Tiếu Thiên Thu (tự chuyển ngữ)

Khuynh Tình (tự chuyển ngữ)

Dạ Bán Minh (tự chuyển ngữ)

..::Phong Tụ Chủ Nhân x Phất Anh Trai Chủ::..

Tương Tư Thanh Thanh (tự chuyển ngữ)

Hoa Trung Mê (tự chuyển ngữ)

Tình Quy.Phong Anh (tự chuyển ngữ)

Lưu Phong.Phong Tụ Chủ Nhân (tự chuyển ngữ)

..::Thuyết Thái Tuế x Thiên La Tử::..

Hoa Trung Mê

Cẩm Lý Sao

Ái Hận Thiên Nhai (hợp tác chuyển ngữ)

..::Vạn Cổ Trường Không (Túy Tử) x Minh Châu Cầu Hà::..

Hoa Thái Hương

..::Hương Độc Tú x Mộ Dung Tình::..

Đại Tiếu Giang Hồ

Quyển Châu Liêm (tự chuyển ngữ)

..::Huyền Đồng Thái Tử x Tử Sắc Dư Phân::..

Cẩm Lý Sao

Lăng Dạ Ca

..::Yến Ca Hành x Lãnh Biệt Phú::..

Hảo Mộng Như Cựu

..::Ma Tộc::..

(Đoạn Quân Hành) Định Cục (tự chuyển ngữ)

(Đoạn Quân Hành) Sai Nhất Sát Đích Địa Lão Thiên Hoang (tự chuyển ngữ)

(Tha Hóa Xiển Đề) Huyết Đích Kí Ức

(Tha Đoạn) Bất Tử Tâm Hoàn Tại (tự chuyển ngữ)

..::Khúc Khúc::..

(Huyền Đồng Thái Tử và Vãn Phong Khúc, không phân được công thụ =)))))) )

Chú Định

..::Biện tập Quân x Họa Phong Hành (Đỗ Vũ Vu)::..

Hạnh Nhi (tự chuyển ngữ)

Minh Minh Thâm Ái Trứ Nhĩ (tự chuyển ngữ)

Advertisements

4 thoughts on “Phích Lịch MV

Đôi lời nhắn nhủ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s