13

Toàn bộ MV trong này đều là do chính ta tự sub và kara

..::Sách Du::..

Phong Khởi Thiên Lan

Thập Niên Nhất Thế

Chú Định

Thiên Hạ Vô Song

Yên Hoa Dịch Lãnh

[Đông Ngô] Đổi Thay

Ái Thương

Vãng Thệ

Vân Hà Lệnh

Thượng Da (tự chuyển ngữ)

..::Đam Mỹ::..

Túy Thành Khúc