(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tác giả: Hạo Phong Công Tử

Độ dài: 3 truyện

Thể loại: đồng nhân, đoản văn, nhất thụ nhất công, thanh thủy văn, SE (or HE tùy truyện, sẽ ghi rõ sau)

Tình Trạng: đang viết, tuy nhiên mỗi truyện đều riêng biệt nên không cần phải để tâm

Mục lục

Đệ Nhất Truyện – Tôn Sách x Chu Du

Đệ Nhị Truyện – Tôn Quyền x Chu Thái

Đệ Tam Truyện – Cam Ninh x Lăng Thống

..::HOÀN::..