Quyết Chiến Thời Khắc


Kim Quang Thiên Địa Phong Vân Lục chi Quyết Chiến Thời Khắc phiến đầu khúc

Từ: Hoàng Phụng Nghi
Khúc: Ngu Nhân Mộng Tưởng
Khẩu bạch: Hoàng Lập Cương
Chuyển ngữ + vietsub: Hạo Phong Công Tử

——————————

回忆迷惘杀戮多,往事情仇待如何?
绢写黑诗无限恨,夙兴夜寐枉徒劳啊!!
Mê mang chém giết trong hồi ức, chuyện cũ tình thù giữ làm sao?
Lụa viết hắc thi vô hạn hận, thức khuya dậy sớm chỉ uổng công!

烽火瀰漫宿將新敵荒土
Phong hỏa di mạn túc tương tân địch hoang thổ
Khói lửa bao trùm trên hoang thổ quân địch
干戈動 黃沙滾滾望眼染紅
Can qua động, hoàng sa cổn cổn vọng nhãn nhiễm hồng
Động binh đao, hoàng sa cuồn cuộn nháy mắt đã nhiễm hồng
恨、情、仇 痛離別舊人今如何?
Hận, tình, cừu, thống ly biệt cựu nhân kim như hà
Hận, tình, thù, đau lòng ly biệt, người xưa giờ ra sao
夙興啊~夜寐枉徒勞
Túc hưng a, dạ mị uổng đồ lao
Thức khuya dậy sớm chỉ uổng công
塵煙無盡時 雁序紛飛
Trần yên vô tận thì, nhạn tự phân phi
Bụi mù vô tận, đàn nhạn loạn bay
英雄斷袍為征途
Anh hùng đoạn bào vi chinh đồ
Vì chinh đồ, anh hùng đoạn áo

戰鼓雷鳴旌旗又揚起
Chiến cổ lôi minh, tinh kỳ hựu dương khởi
Trống trận vang rền, tinh kỳ lại phất
戴盔甲行萬里
Đái khôi giáp hành vạn lý
Mang khôi giáp chinh hành vạn lý
爭不爭不容自己
Tranh bất tranh bất dung tự kỷ
Tranh hay không, không dung bản thân
昔日兄弟志友既陌路人
Tích nhật huynh đệ chí hữu kí mạch lộ nhân
Ngày xưa huynh đệ chí hữu, giờ thành kẻ xa lạ
生與死亦無所謂
Sinh dữ tử diệc vô sở vị
Sống và chết chỉ là vô nghĩa

戰鼓雷鳴金革聲四起
Chiến cổ lôi minh kim cách thanh tứ khởi
Trống trận vang rền, tiếng kim cách vọng bốn bề
掩罪容家何歸
Yểm tội dong gia hà quy
Kẻ tội đồ sao có thể quay về
前奔不禁回馳
Tiền bôn bất cấm hồi trì
Kẻ trốn chạy làm sao thoát được tiếng xấu
亂世不滅吾俠義
Loạn thế bất diệt ngô hiệp nghĩa
Loạn thế không diệt được lòng hiệp nghĩa của ta
節不燬
Tiết bất hủy
Khí tiết không hủy
蒼天唯正氣長存
Thương thiên duy chính khí trường tồn
Trời xanh chỉ có chính khí trường tồn
決戰時刻 勝者為王
Quyết chiến thời khắc, thắng giả vi vương
Thời khắc quyết chiến, kẻ thắng làm vua

決戰時刻 天地稱雄
Quyết chiến thời khắc, thiên địa xưng hùng
Thời khắc quyết chiến, thiên địa xưng hùng

Advertisements

Đôi lời nhắn nhủ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: